Länderna med flest människor på flykt

 
 

Enligt UNHCR befinner sig nästan 60 miljoner människor på flykt runt om i hela världen. Det största flödet kommer naturligtvis från det krigshärjade Syrien, där nästan åtta miljoner människor tvingats lämna sina hem.

Av alla dessa utsatta människor är 38,2 miljoner internflyktingar i länder som är eller har varit krigsdrabbade, 19,5 miljoner är flyktingar som fått uppehållstillstånd i ett annat land eftersom de bedömts ha flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention, och 1,8 miljoner utgörs av asylsökande i väntan på besked.

Här listar vi de 15 länderna med flest människor på flykt i världen just nu. Begrunda och var glad att du bor i Sverige.
 
 
 

15. Jordanien

Jordanien

Antal flyktingar: 672 930

Det allmänna säkerhetsläget i Jordanien är förhållandevis gott, men landets närhet till regionens konflikter (Syrien, Irak, Israel-Palestina) gör det väldigt utsatt. Sedan september 2014 deltar Jordanien i de militära operationerna mot den Islamiska Staten, vilket markant ökat risken för eventuella hämndaktioner i landet. Det förekommer till exempel ständiga hot om attacker på allmänna platser.
 
 

14. Ukraina

Ukraina

Antal flyktingar: 832 127

Den illegala ryska annekteringen av Krim fortsätter alltjämt och det förekommer strider och våldsamma sammandrabbningar i flera städer i regionerna Donetsk och Luhansk.
 
 

13. Iran

Iran

Antal flyktingar: 982 069

Det är i allmänhet relativt säkert att röra sig i Iran, men det politiska och samhälleliga läget i landet är känsligt. Politisk motiverade kravaller förekommer och dessutom kan det uppstå våldsamma sammandrabbningar mellan allmänheten och polisens styrkor. Bland annat på grund av situationen i Syrien kan Irans säkerhetspolitiska läge förändras oförutsägbart snabbt.
 
 

12. Somalia

Somalia

Antal flyktingar: 1 145 063

Somalia anses som ett av världens farligaste länder att vistas i och landet har inte haft en fungerande regering sedan 1991. I de södra och centrala delarna kontrolleras stora områden av väpnade oppositionsgrupper som ofta befinner sig i direkta strider med regeringstrogna styrkor.
 
 

11. Libanon

Libanon

Antal flyktingar: 1 167 179

Säkerhetsläget i Libanon har försämrats som en konsekvens av den pågående konflikten i grannlandet Syrien och den ökande polariseringen mellan i synnerhet sunnitiska och shiitiska aktörer blir allt påtagligare i landet. Dessa politiska och sekteristiska spänningar har lett till en våldsspiral av bl.a. terrorattacker och väpnade sammanstötningar i flera delar av landet. En dryg miljon syriska flyktingar i Libanon innebär även avsevärda ekonomiska och sociala utmaningar. Samtidigt saknar landet en fast politisk ledning; en regering tillträdde i februari 2014, men sedan i maj finns ingen president.
 
 

10. Nigeria

Nigeria

Antal flyktingar: 1 190 113

Det föreligger en mycket stor risk för terroristattacker, kidnappning, våldsamma oroligheter och brottslighet i Nigeria. Det huvudsakliga terroristhotet kommer från den islamiska terrorsekten Boko Haram. Sedan år 2010 har gruppen genomfört våldsamma attacker över norra delen av landet och i huvudstaden Abuja, som totalt dödat och sårat tusentals människor.
 
 

9. Afghanistan

Afghanistan

Antal flyktingar: 1 307 176

Sedan de utländska trupperna minskat sina aktiviteter i Afghanistan har Talibanerna i stället inriktat sig på strategiska terrorattacker över hela landet. Den afghanska skyddsapparaten har dock förstärkts, vilket innebär att situationen i Kabul och provinshuvudstäderna förbättrats. Säkerhetsläget utanför de större städerna är dock alltjämt oförutsägbart och osäkert.
 
 

8. Turkiet

Turkiet

Antal flyktingar: 1 694 058

Ett mycket spänt läge råder i Turkiet inför nyvalet den 1 november. Sedan slutet av juli har det förekommit ett stort antal attentat i landets östra delar. Det har även inträffat ett stort antal attacker mot det prokurdiska partiet HDP:s partilokaler runtom i Turkiet, inklusive de större städerna i västra Turkiet såsom Ankara och Istanbul.
 
 

7. Sydsudan

Sydsudan

Antal flyktingar: 1 893 674

Oroligheter pågår alltjämt i Sydsudan efter konfliktens utbrott 2013. Strider rapporteras fortfarande mellan landets militär och den väpnade oppositionen trots ett fredsavtal från slutet av augusti 2015. Antalet internflyktingar uppgår till nästan 1,9 miljoner och risk för svält råder.
 
 

6. Sudan

Sudan

Antal flyktingar: 2 483 942

Den politiska situationen i Sudan, som kännetecknas av spänningar mellan centralmakt och periferi, gör att säkerhetssituationen kan förändras snabbt – även i huvudstaden Khartoum. Det pågår samtidigt strider i hela Darfur, vilket lett till omfattande flyktingströmmar.
 
 

5. Pakistan

Pakistan

Antal flyktingar: 2 886 956

Säkerhetssituationen i Pakistan har stadigt försämrats sedan 2007. Ett stort antal terrorattentat har utförts runt om i landet, med tiotusentals dödade och skadade som resultat. Ofta attackeras landets polis, militär, säkerhetsstyrkor eller andra delar av statsmakten. Sedan förra året genomför den pakistanska armén en offensiv mot militanta grupper i stamområdena (FATA), och myndigheterna har i sammanhanget varnat för en ökad generell hotbild i landet.
 
 

4. Kongo-Kinshasa

Kongo

Antal flyktingar: 3 030 659

Östra Kongo är sedan två decennier drabbat av återkommande krig och konflikter, vilket lett till omfattande flyktingströmmar och fortsätter att skörda civila offer. Övriga delar av landet är betydligt mindre instabila men incidenter som skulle kunna leda till oroligheter kan inte uteslutas. I princip råder en närapå absolut straffrihet i landet, med en avsaknad av fungerande statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom.
 
 

3. Irak

Irak

Antal flyktingar: 3 875 988

Den väpnade konflikten mellan IS och irakiska säkerhetsstyrkor fortgår med oförminskad styrka på flera platser i landet. I gränsregionerna till regionen Kurdistan sker det dagligen strider mellan Peshmergan och IS-styrkor. Den internationella koalitionens flygvapen genomför dagligen ett stort antal operationer riktade mot IS-förband i landets norra, mellersta och västra provinser. Flera större städer såsom Mosul och Fallujah är fortsatt under IS kontroll och dagligen kommer rapporter om övergrepp mot civilbefolkningen. Bagdad är fortsatt skådeplats för ett stort antal terroristattentat både i stadens centralt belägna delar och runt om i den kringliggande provinsen.
 
 

2. Colombia

Colombia

Antal flyktingar: 6 044 534

Säkerhetssituationen i Colombia påverkas kraftigt av den interna väpnade konflikt som pågår i landet sedan flera decennier mellan militär, gerilla och andra illegala väpnade grupper.
 
 

1. Syrien

Syrien

Antal flyktingar: 7 787 655

Den folkliga resningen som inleddes i mitten av mars 2011 såg en omfattande proteströrelse spridas över hela Syrien. Demonstrationerna bemöttes dock med allt grövre våld från regimens sida och successivt växte ett väpnat motstånd fram. Idag är huvuddelen av landet destabiliserat av den väpnade konflikten och flera områden är föremål för regelbundna strider och bombattacker. Dessutom råder även formellt krigstillstånd mellan Syrien och Israel.

 
 

Diskutera denna lista