Världens längsta floder

En flod är ett större vattendrag som flyter från högre till lägre höjder och oftast mynnar ut i ett hav – en viktig del av vattnets kretslopp. Har du koll på vilka som egentligen är världens längsta floder?

Det är lite problematiskt att definiera hur lång eller stor en flod är beroende på varierande vattennivåer under olika perioder och det kan vara svårbedömt var floden börjar och slutar på grund av det faktum att det är ett föränderligt naturfenomen som ständigt ändrar skepnad. Detta gör att att det finns lite olika versioner av denna lista men det verkar som att de flesta geografer är eniga om att Nilen är längst, trots att forskare har visat nya mätningar där Amazonas faktiskt ska vara längre. Den här listan kommer från Wikipedia och redovisar världens 10 längsta floder.
 
 
 

10. Amur – Ryssland, Kina, Mongoliet

amur
Bild: © LostInfidel

Längd: 4444 km
Utlopp: Ochotska havet (Stilla havet)
 
 

9. Kongofloden – Centralafrika

kongofloden
Bild: © Vberger

Längd: 4700 km
Utlopp: Atlanten
 
 

8. Paraná – Sydamerika

parana
Bild: © Phillip Capper

Längd: 4880 km
Utlopp: Silverfloden (Atlanten)
 
 

7. Ob/Irtysj – Ryssland, Kazakstan, Kina, Mongoliet

ob
Bild: © Mikhail Koninin

Längd: 5410 km
Utlopp: Norra Ishavet
 
 

6. Huanghe (Gula Floden) – Kina

huanghe
Bild: © Bridgecatcher

Längd: 5464 km
Utlopp: Bohaihavet (Gula havet)
 
 

5. Yenisei-Angara-Selenga – Ryssland, Mongoliet

yenisei-angara-selenga
Bild: © InvictaHOG

Längd: 5539 km
Utlopp: Karahavet (Norra Ishavet)
 
 

4. Missisippi/Missouri – USA

mississippi
Bild: © USGS

Längd: 6275 km
Utlopp: Mexikanska Golfen
 
 

3. Yangtze – Kina

yangtze
Bild: © Chen Hualin

Längd: 6300 km
Utlopp: Östkinesiska havet (Stilla Havet)
 
 

2. Amazonas – Sydamerika

amazonas
Bild: © Neil Palmer CIAT

Längd: 6400 km
Utlopp: Atlanten
 
 

1. Nilen – Nordöstafrika

nilen
Bild: © Son of Groucho

Längd: 6650 km
Utlopp: Medelhavet

2 kommentarer

  1. Lars.kalldim
  2. Lars Karlsson

Diskutera denna lista