Världens 10 fattigaste länder

Internationella valutafonden (IMF) är ett av FN:s fackorgan som verkar i nära samarbete med Världsbanken för att bland annat främja ekonomisk utveckling i världen. Denna deppiga lista är en sammanställning av världens 10 fattigaste länder enligt IMF:s statistik.

För att definiera vilka länder i världen som har det sämst ställt har man tittat på det sammanlagda värdet av ländernas totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar, samt exportvärdet minus importen dividerat med antal invånare. Uppgifterna är angivna i internationella dollar, en hypotetisk valuta med samma köpkraft som den amerikanska dollarn.
 
 
 

10. Afghanistan

bp12
Bild: © boston.com

BNP per invånare: $1,072.19
Befolkning: 29,8 miljoner

Afghanistan är ett outvecklat land där ungefär hälften av befolkningen försörjer sig på jordbruk och boskapsskötsel, och där medellivslängden är mycket låg. De reformer som inleddes i början av 1980-talet för att modernisera landet raserades totalt efter många års inbördes stridigheter och krig, då både närings- och samhällslivet lamslogs och tillväxten stannade upp totalt. Trots att landet är mycket rikt på naturtillgångar är industrin underutvecklad och endast 28 procent av befolkningen är läs- och skrivkunniga. Opiumhandeln har de senaste åren ökat kraftigt i Afghanistan och 2006 beräknades den utgöra runt 35 procent av landets BNP.
 
 

9. Madagaskar

Madagaskar
Bild: © The Guardian

BNP per invånare: $972.07
Befolkning: 22,3 miljoner

Omkring 70 procent av befolkningen i Madagaskar lever under fattiga förhållanden och på grund av djupt rotad korruption och politisk instabilitet är den ekonomiska situationen kaosartad. Den viktigaste näringen är jordbruk och bland landets största exportvaror finns bland annat kaffe och vanilj. Trots att Världsbankens försök att stabilisera Madagaskars ekonomi under 80-talet har de politiska konflikterna i landet orsakat flera tillbakagångar sedan dess.
 
 

8. Malawi

Malawi
Bild: © Dennis Hodges

BNP per invånare: $893.84
Befolkning: 15,9 miljoner

Malawi är ett av de minst utvecklade länderna i världen och landet har upprepade gånger drabbas av massvält. Uppskattningsvis är över 90 procent av befolkningen beroende av jordbruk där tobak står för över hälften av landets exportvaror. Landets ekonomi är till stor del beroende av ekonomiskt stöd från andra länder, även om det sedan en jordbruksreform genomfördes 2005, skett en förbättring vad gäller Malawis ekonomiska situation.
 
 

7. Nigeria

Nigeria
Bild: © informationng.com

BNP per invånare: $853.43
Befolkning: 168,8 miljoner

Nigeria är ett av världens folkrikaste länder och var en gång ett av Afrikas rikaste länder, men korruption och politisk instabilitet har urholkat det oljerika landets ekonomiska resurser. Trots ett uppsving i jordbruket och telekombranschen försvinner mycket av landets exportintäkter genom illegal smuggling, främst av oljeprodukter. En stor utmaning i arbetet med att få fart på Nigerias tillväxt är bristen på elektricitet, transportmöjligheter och kommunikationsservice. Generellt är även lönenivåerna så låga att befolkningen är beroende av egna odlingar för att klara av försörjningen.
 
 

6. Centralafrikanska republiken

CENTRAFRICA-UNREST
Bild: © LA Times

BNP per invånare: $827.93
Befolkning: 4,525 miljoner

Jord- och skogsbruk är huvudnäringarna i Centralafrikanska republiken och majoriteten av befolkningen lever av hackjordbruk i självhushåll. Diamantexporten stod tidigare för över hälften av exportinkomsterna, men har på senare tid påverkats kraftigt av den illegala diamantsmugglingen. Klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare är enorma, till stor del orsakat av en misslyckad ekonomisk politik. Landets ekonomiska tillväxt försvåras ytterligare av dålig infrastruktur med undermåliga transportnät och outbildad arbetskraft.
 
[related_posts taxonomy=”category” numberposts=”8″ image_size=”thumbnail” carousel=”true”]  
 

5. Eritrea

Eritrea
Bild: © Public domain

BNP per invånare: $792.13
Befolkning: 6,1 miljoner

Sedan självständighetsförklaringen 1993 har Eritrea kämpat med stora ekonomiska problem. Landet vars huvudnäring är jordbruk har drabbats av upprepade torkkatastrofer, vilket slagit hårt mot den ekonomiska situationen och sedan 1998 har man dessutom valt att inte ta emot bistånd från andra länder. Mellan 1998-2000 pågick stridigheter med grannlandet Etiopien vilket bland annat ledde till att matproduktionen halverades. Trots detta syns en förbättring i landets BNP, vilket till stor del beror på en nyöppnad guldgruva och cementproduktion.
 
 

4. Liberia

Liberia
Bild: © National Geographic

BNP per invånare: $716.04
Befolkning: 4,2 miljoner

Inbördeskrig och en korrupt inrikespolitik har raserat stora delar av Liberias ekonomiska resurser, där framförallt landets infrastruktur drabbats. Som ett resultat av utdragna inbördeskrig har många affärsmän och utbildad arbetskraft flytt landet och tagit både kapital och expertis med sig. Minst 80 procent av befolkningen lever i fattigdom, och idag försöker man återuppbygga landet efter många års förtryck under tidigare diktatorn Charles Taylor. Liberia har nyligen återupptagit sin tidigare export av malm och diamanter, men hur framtiden ser ut för landets ekonomi är oviss och helt beroende av att den nuvarande freden blir varaktig.
 
 

3. Burundi

Burundi tourism destinations
Bild: © bestourism.com

BNP per invånare: $648.58
Befolkning: 9,85 miljoner

Burundi är ett land fattigt på naturresurser, som dessutom saknar kust och har en mycket underutvecklad industrisektor. Landets största exportvaror är kaffe och te, och man har viss egen produktion av sötpotatis, ris och vissa oljefyndigheter har gjorts i Tanganyikasjön. Burundi har i perioder skakats av inbördeskrig och till följd av detta är fattigdomen extrem, utbildningsnivån låg, rättssystemet svagt och inrikespolitiken starkt korrumperad. Endast hälften av barnen går i skolan och det råder under perioder stor brist på mat. Trots detta har försök att reformera landets ekonomi gjorts och en liten ökning har setts i landets BNP de senaste åren.
 
 

2. Zimbabwe

Zimbabwe
Bild: © economicfreedom.org

BNP per invånare: $589.46
Befolkning: 13,7 miljoner

Zimbabwe har gradvis utvecklat en inflationstakt som saknar motstycke i fredstid och 2009 var sedelvalören uppe i otroliga 100 biljoner (!) Zimbabwedollar. Tidigare premiärministern Robert Mugabes kaotiska program att omfördela marken i landet har dessutom i stort sett ödelagt jordbruksexporten som tidigare sysselsatte upp emot en halv miljon människor. Idag är platina- och guldfyndigheter den viktigaste exportvaran för Zimbabwe, men det räcker inte för att ge ekonomin den skjuts som behövs och för tillfället verkar en uppgång långt borta.
 
 

1. Demokratiska republiken Kongo

Kongo
Bild: © UNHCR/F.Noy

BNP per invånare: $394.25
Befolkning: 65,7 miljoner

Många års krig och korruption har dramatiskt försämrat det ekonomiska läget i Demokratiska republiken Kongo, trots att landet är rikast på naturtillgångar i hela Afrika. Staten har höga utgifter och låga skatteintäkter, och med en ständigt växande statsskuld är läget kritiskt. Största delen av befolkningen lever i fruktansvärd fattigdom och 2001 uppgick siffran av Aids-smittade i landet till hela fem procent. Infrastrukturen är dessutom i mycket dåligt skick och transportmöjligheterna begränsade. Med hjälp av bland andra IMF och Världsbanken ska nu åtgärder tas för att försöka vända den ekonomiska utvecklingen i landet.

20 kommentarer

 1. Martin
 2. saron
  • hpelir
 3. Anneli Jäderberg
 4. Robin Sundström
  • Stina
   • swdd
 5. ELVIS
 6. Deborah Nininahazwe
  • Helena Nordenberg

Diskutera denna lista