Världens 10 rikaste länder

Var i världen är det bäst att bo för den som vill leva i fred, ha tillgång till bra utbildning och vård, tjäna mycket pengar och leva länge? Vi har listan på världens rikaste länder där vår oljestinna granne Norge finns representerad som enda nordiska land.

Det finns olika sätt att räkna ut hur rikt eller fattigt ett land är och man brukar utgå från deras bruttonationalprodukt ,BNP, vilket är värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under ett år. Om man räknar på detta sätt är Kina världens rikaste land, men delar man Kinas BNP med dess stora befolkning blir BNP (PPP) per capita, alltså per invånare relativt låg.

Genom att räkna ut BNP per invånare får man ett lite bättre mått på hur levnadsstandard och inkomstfördelning ser ut i ett land, köpkraftsjustering (PPP) som tar hänsyn till prisnivån i ett land tas också med i beräkningen för ett ge en mer rättvis bild. Här är världens 10 rikaste länder 2015 enligt IMF, värdet är angivet i internationella dollar, en hypotetisk valuta med samma köpkraft som den amerikanska dollarn.
 
 
 

10. USA

Int $: 56,421

USA

USA har länge räknats som den ledande ekonomin i världen, men får nu snällt se sig omsprungen av Kina, och nationen har haft en hårt ansträngd ekonomi sedan finanskrisen. Landets ekonomi drivs av rika naturtillgångar, en väl utbyggd infrastruktur och hög produktivitet. Trots en ledande position i världen är statsskulderna mycket höga och arbetslösheten är relativt hög, över 9 procent, med växande klassklyftor och ökande fattigdom som en konsekvens.
 
 

9. Schweiz

Int $: 58,731

Schweiz

Alplandet Schweiz är ett av världens rikaste länder med hög levnadsstandard, låg arbetslöshet och låg inflation. Välståndet består till stor del av tillverkning och export av bland annat maskiner, elektronik, turistnäring och landets starka bank-och finanssektor. 2012 rankades Schweiz som den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen och landet har klarat sig relativt bra under finanskrisen med en snabb återhämtning i tillväxten.
 
 

8. San Marino

Int $: 61,836

San Marino

Mikrostaten San Marino som ligger på Apenniniska halvön helt omsluten av Italien och har runt 29 000 invånare. Viktiga näringar i staten är turism med runt två miljoner besökare per år, bank och elektronikindustri. Levnadsstandarden i landet är mycket hög och San Marino har även världens lägsta dödlighetsantal bland vuxna.
 
 

7. Förenade Arabemiraten

Int $: 65,149

Förenade Arabemiraten

Från att ha tillhört ett av jordens fattigaste områden har Förenade Arabemiraten genom export av olja och naturgas på kort tid nått en hög levnadsstandard. Landets ekonomi domineras av oljeutvinning och handel och oljeindustrin har sedan 70-talet expanderat oerhört kraftigt. Överskotten från oljeindustrin investeras i infrastruktur och för att bekosta offentliga utgifter för vård, skola och försvar istället för skatter.
 
 

6. Norge

Int $: 67,445

Norge

Norge har haft hög ekonomisk tillväxt sedan 70-talet men det är framförallt landets oljetillgångar som har stärkt landets ekonomi så kraftigt de senaste årtiondena. Landet har en jämn inkomstfördelning, låg arbetslöshet och mycket hög levnadsstandard.
 
 

5. Kuwait

Int $: 70,914

Kuwait

Kuwait är en liten stat längs persiska vikens kust som gränsar till både Saudi-Arabien och Irak. Den lilla staten sitter på runt 10% av världens oljereserver och är med andra ord mycket rikt. Petroleum står för nästan hälften an landets BNP, 95% av exportinkomsten och 80% av statsinkomsten.
 
 

4. Brunei

Int $: 72,370

Brunei

Brunei är en liten stat i Sydostasien som ligger på Borneos nordvästkust och har runt 415 000 invånare. Den lilla staten har blivit rikt främst på grund av sina stora olje- och naturgasresurser som utgör mer än hälften av landets BNP. Brunei har ingen skatt eller moms och mycket hög levnadsstandard.
 
 

3. Singapore

Int $: 85,198

Singapore

Singapore är Sydostasiens minsta land beläget vid Malackahalvöns sydspets. Landet har den högsta levnadsstandarden i hela Asien och rankas också högt i hela världen. Arbetslösheten är låg och elektroniktillverkning och turism är några av landets viktigaste näringar.
 
 

2. Luxemburg

Int $: 93,174

Luxemburg

Världens enda storfurstendöme Luxemburg med drygt en halv miljon invånare är ett industriland med avancerad ekonomi och världens näst högsta BNP per capita. Landet har en stabil ekonomi med god tillväxt, låg inflation och låg arbetslöshet.
 
 

1. Qatar

Int $: 143,532

Qatar

Det svinrika lilla emiratet Qatar består av en halvö belägen i Persiska viken. Landet har världens tredje största naturgastillgångar och olja i överflöd och både inkomster och levnadsstandard är höga. Qatars medborgare är till och med befriade från inkomstskatt och har bland de lägsta skatterna i världen. Det finns dock en baksida, endast 15% av befolkningen är qatarer och landets invånare består till största del av utländsk arbetskraft som lever i extrem fattigdom och ofta utnyttjas som billig arbetskraft.

Diskutera denna lista